تسمه حمل بار

تسمه حمل بار که در تناژ مختلف تا 200 تن نیز تولید میشود ابزاری برای لیفت و حمل بار می باشد. از تسمه حمل بار اغلب برای لیفت بارهایی با سطوح حساس استفاده میشود و کاربری آنها نا محدود بوده و حتی برای جابجایی هواپیما و کشتی نیز از تسمه حمل بار استفاده میشود. تسمه حمل بار از بافت پارچه هایی با الیاف پلاستیکی که در مقاومت کششی مختلفی تولید میشوند بوجود می آید. بازرگانی فتح بکسل وارد کننده تسمه حمل بار تخت تک لا، دو لا و چند لا و تسمه حمل بار گرد می باشد. همچنین ترکیباتی برای لیفتینگ و افزایش تنش اتصال در نگهداری بار توسط تسمه حمل بار با بکار گیری تسمه جغجغه بکار گرفته می شود.